Vrienden komen op bezoek; sommigen werken en anderen rusten.

Friends come and visit; some rest and others work.