De boerderij en land in foto’s zoals het overgenomen werd.

The farmhouse and land as it was bought.

Veel vuil, puin en dergelijke moest eerst geruimd worden voordat begonnen kon worden met afbraak en opbouw.

Much rubbage had to be cleared befor we could begin with demolation and rebuilding.

Wij hebben de website onderverdeeld in diverse onderwerpen om te zien. Deze kunt u ook onder het menu boven vinden.

We have divded the website in several subjects to see what we are doing. U can find them in the menu above (in Dutch).